Đóng
 • vi
 • LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO

  Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (trước đây là Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Xô, gọi tắt là Vietsovpetro) được thành lập năm 1981 trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Từ năm 1993, Liên bang Nga tiếp nhận nghĩa vụ và quyền lợi của Liên Xô trong Liên doanh. Hiện nay, Vietsovpetro đang hoạt động theo Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga ký ngày 27/12/2010 về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

  Untitled design

  Trụ sở liên doanh Vietsovpetro

  Lĩnh vực hoạt động chính của Vietsovpetro là nghiên cứu khoa học, khảo sát, khoan thăm dò địa chất, thiết kế phát triển xây dựng mỏ, khai thác dầu và khí, thu gom xử lý dầu, khí và condensate tại Lô 09-1. Những năm gần đây, Vietsovpetro đã mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ra một số lô khác ở thềm lục địa Việt Nam đạt được một số kết quả quan trọng. Ngoài ra, Vietsovpetro đã và đang đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ dầu khí cho các đối tác ở Việt Nam và trong khu vực.

  Trường Tri Thức Doanh Nhân ASA đã phối hợp cùng Vietsovpetro tổ chức các chương trình inhouse training về Đào tạo giám sát công việc hiệu quả, Quản lý con người và bồi dưỡng đội ngũ CBCNV nhằm giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, làm việc cho đội ngũ CBCNV của công ty.

  Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

  Logo1

  Inhouse Training – Đào tạo giám sát công việc hiệu quả

   21

  Inhouse training – Quản lý con người và bồi dưỡng đội ngũ CBCNV

  Chuyên Mục Khác Related