Đóng
 • vi
 • LÊ ĐẠI NGỌC – CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG THU HỒI CÔNG NỢ

  “Thu hồi công nợ” là một trong những vấn đề hóc búa của doanh nghiệp phải đối mặt. Nhưng sau chương trình “Kỹ năng thu hồi công nợ” do Trường Tri Thức Doanh Nhân ASA đồng hành tổ chức cùng doanh nghiệp và kiến thức thực tế của chuyên gia Lê Đại Ngọc, các học viên đã hoàn toàn nắm bắt được phương pháp, kỹ năng giải quyết các vấn đề “nợ xấu” của doanh nghiệp.

  LeDaiNgoc_KyNangThuHoiCongNo
  Có thể nói, buổi học đã mang lại những kiến thức thực tế bổ ích cho học viên. Giờ đây, câu hỏi “làm sao để giải quyết khoản nợ khó đòi” không còn là câu hỏi hóc búa nữa. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thu hồi lại nợ mà vẫn làm vừa lòng đối tác.

   

  IN-HOUSE Related