Đóng
 • vi
 • HỌC KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CÙNG THẦY NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU

  Sau buổi chia sẻ do ASA tổ chức dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Đông Triều, tập thể nhân viên đã nhận ra được nhiều kỹ năng quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề gặp phải trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

  NguyenDongTrieu_KyNangGiaiQuyetVanDe

  Chương trình “Kỹ năng giải quyết vấn đề” do Trường Tri Thức Doanh Nhân ASA đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức với sự tham gia của hàng trăm nhân viên và lãnh đạo công ty, bên cạnh đó là người chủ trì buổi học, thầy Nguyễn Đông Triều.

  Khóa học tuy ngắn hạn, nhưng đã góp phần không nhỏ vào việc bổ sung kiến thức và kỹ năng quan trọng cho tập thể nhân viên. Hy vọng các bạn học viên sẽ có những bước phát triển và hoàn thiện trong thời gian sắp tới.

  IN-HOUSE Related