Đóng
 • vi
 • Tầm nhìn, Sứ mệnh

  Trường Tri thức Doanh Nhân ASA nhờ vào các đóng góp và tư vấn của Hội đồng Chuyên gia, bao gồm các Nhà giáo uyên bác và các Doanh nhân thành đạt. Với đội ngũ là những giảng viên, nhà nghiên cứu hàng đầu , sẽ là sức mạnh to lớn để ASA triển khai các hoạt động đào tạo và ứng dụng trong thực tế, mà chìa khóa là việc ứng dụng các kỹ nghệ và tiện ích mới nhất trong Kinh doanh.

  Tầm Nhìn

  • ASA sẽ trở thành một trong những tổ chức giáo dục,  và tư vấn chuyên nghiệp tại Việt Nam với những giải pháp linh hoạt, thiết thực, hiệu quả .

  Sứ mệnh

  • Phát triển năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp.
  • Tao ra giá trị vượt trội của nguồn nhân lực trong tổ chức.
  • Khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, đổi mới và ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu ích kinh tế.
  • Đồng hành, sát cánh cùng Doanh Nhân, Doanh nghiệp, người khởi nghiệp hướng tới thành công.

  Slogan

  • “Nâng Tầm Tri Thức – Đồng hành cùng phát triển”