Đóng
 • vi
 • Triết lý của ASA

  Với triết lý “Nâng tầm Tri thức là mệnh lệnh của Phát triển “

  Trường Tri Thức Doanh Nhân ASA là tâm huyết của những nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học, nhà doanh nhân, và của đội ngũ quản lý trẻ năng động.

  ASA là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật chuyên sâu và kỹ năng thực tế, mang đến cho người học những chương trình đào tạo tốt nhất.

  Với phương châm 3 CẦN – 4 KIỆM, đặt sự thỏa mãn của Doanh nhân, Doanh nghiệp, những người khởi nghiệp lên hàng đầu:

  3 CẦN

  1. Những nội dung gì CẦN được giới thiệu?

  2.Những nội dung gì CẦN cho thay đổi và Tương lai?

  3. Những nội dung gì CẦN áp dụng, thực hành để mang lại hiệu quả?

  4 KIỆM

  1. Tiết KIỆM về thời gian

  2. Tiết KIỆM về Ngân sách

  3.Tiết KIỆM về Khoảng cách

  4. Tiết KIỆM về Con người